Loading...

ACT - handler om at tage i mod det som livet indeholder- byder på

ACT - Acceptence and Commitment Therapy retter fokus på det som virkelig betyder noget i vores liv.

Jeg er i gang med at planlægge et ACT - tag mod livet - Online forløb. Det bygger på indholdet af elementerne i ACT - et kursus med mulighed for refleksion, læring, træning og dermed nye kompetencer.

 

 

ACT Online Forløb  har 3 fokusområder:

A -  Accept af dine tanker, følelser - vær til stede

C - Choose - vælg en retning, som er i overensstemmelse med dine værdier


T - Take Action - gør noget, vis engageret handling - handling skaber forvandling
 

ACT - Online forløbet hjælper dig med at træffe de bedste valg som forældre og som menneske. Hjælper dig til at blive i stand til at udleve dine personlige værdier, frem for at befinde dig i en kamp mod dine egne negative tanker, følelser og adfærd.

  

ACT er forankret i den nyeste psykologiske forskning.

I ACT antager man at den menneskelige lidelse er et eksistentielt grundvilkår. Teoretisk baserer ACT sig på grundforskning om den menneskelige bevidstheds funktion.

Den menneskelige lidelse er en følge heraf.

Indenfor ACT arbejdes der hen imod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på.

Formålet er at udvide dit handlerepertoire og derved højne din livskvalitet.

 

Online Forløbet bygger på ACT's kerneområder:

Modul #1. Kontakt med nuet, nærvær her nu - vær/bliv opmærksom


Modul #2. Defusion - handler om at iagttag dine tanker


Modul #3. Accept – at rumme og  turde åbne sig


Modul #4. Selvet som kontekst – ren bevidsthed


Modul #5. Værdier – vid, hvad der er vigtigt


Modul #6. Engageret handling - gør det der skal til

 

Inkluderet er individuel personlig sparring med mig 2 x 30 min og min bog 

 

                                           

ACT - Tag mod det livet bringer
DKK 1.249,00

  

Ikke klar til Online forløb lige nu 

Læs , om hvordan jeg tog livet på mig i min nye bog Vær hvor du er og flyt dig når du skal