Loading...

Skab Magi - Magiske Søndag Kort virker


Giver du dine børn mulighed :

 • for at få talt med med dig om det vigtige i jeres familie - jeres værdier og regler?
 • at lære det, som er vigtigt at kunne?
 • at se hvad de kan gøre, når det er svært og de har konflikter?
 • at mærke deres behov og følelse
 • tage ansvar og opleve sig betydningsfulde i familien

Eller bliver du indhentet af travlheden, overmandet af for lidt tid og overlader tilfældighederne at bestemme, hvad dine børn skal vide, mærke, lære og kunne?

"Herhjemme spørger Bertil på 3 år flere gange om ugen: hvornår er det søndag.. han elsker søndagskort Alma på 6 går også op i det. Kan klart anbefales!

Daniela Tang Fokdal, Pædagog 

  

Alle forældre gør deres bedste.

Nogen gange er det bedste desværre ikke godt nok, fordi du ikke har den nødvendige viden eller kompetencer på det tidspunkt, du skulle have brugt dem, og din egen opdragelse og samfundsudviklingen står i vejen, for at du få gjort det rigtige for DIT barn

Magiske Søndagskort er spækket med viden, børn har brug for for at have det godt og klare sig godt.

Du får 2 kort om måneden.

Dit første kort handler om Rammer i familien. 14 dage senere for du det andet som handler om Morgenrutiner 

 

                        

  

For kun 25 kr om måneden sikre du i får talt om det vigtige i jeres familie 

 

 

 

En af de meste grundlæggende forældreopgaver er, at du lærer dine børn, hvordan man gebærder sig Eksempelvis: 

 

 • hvordan man er en god ven

 • hvordan man er en god elev i børnehaven og skolen

 • hvordan man er et godt familiemedlem derhjemme.

Det er ikke noget der kommer af sig selv. Alle børn har brug for at se og træne det, før de kan det. Det betyder ganske naturligt, at ungerne nogle gange træder ved siden af og opfører sig dårligt. De gør ikke, hvad der bliver sagt, eller behandler ikke andre, som de fortjener at blive behandlet.

I sådanne situationer skal du naturligvis trække en grænse, men hvordan? Skæld ud skaber dårlig stemning,  konfrontationer og konflikter, og med det en risiko for, at børnene føler sig utrygge og forkerte og deres selvværd daler.

Jeg har skabt en ramme, hvor du i stedet taler med dine børn om hvordan man er en god ven, god elev i skolen og et godt familiemedlem. Et rum hvori det bedste kan foregå. Med mine Magiske Søndagskort har jeg skabt rummet, til hvori det kan lykkes at styrke dit barn og jeres familie og I får talt om det væsentlige.

"de gode samtaler lukker op, flytter, forbinder og sår frø - frø vokser sig store, når du guider med empati og personlig autoritet og I sammen træner det man har brug for"

Mette Weber 

Hvordan bruges kortene

De 26 Magiske Søndagskort er dialogkort beregnet til at bruge om søndagen gennem 1 år. Fx. ved morgenbordet eller aftensmåltidet.
 
Når du bruger kortene sikrer du at I i jeres familie, får talt om det vigtige, så det ikke løber ud i sandet.
 
Det er nemt at huske - et kort f.eks hver 2. søndag
 

Hvem kan bruge kortene

Familier med børn, børnehaver og skoler
Alder: kvikke 3 årige , men ellers fra 4-15 år
 
Skilsmisseforældre med nye partnere og sammenbragte børn til at få talt om de vigtige værdier, holdninger og regler man hver især har .
 
Børnehaven, børnehaveklasserne og skoler kan bruge dialogkortene f.eks om mandagen eller fredagen .... ja faktisk hvilken som helst dag,
 
Når jeg har valgt søndagen til familier hænger det sammen med, at der afslutter man ugen og tager fat på en ny. Det sætter en god ramme og søndag har man ofte mere tid sammen
 

Emnerne på de 26 kort:

Med kortene kommer du til at berøre følgende emner:

 • anerkendelse, aftaler, ansvar
 • behov, beskeder, bestemme, brætspil
 • dele
 • etiketter
 • dialog, drille
 • fantasi, ferier, følelser, fællesskab, fortællinger, fokus,
 • hjælpsomhed
 • gaver
 • helligdage,hygge,
 • Ipad, IT.familiePolitik
 • kontakt, konflikter, konsekvenser, kreditkort
 • lommepenge, lektielæsning, lykke, lyve
 • maddannelse, maddag, madlavning , madkultur, medbestemmelse, mobning, mobil, MobilePay, mindfulness, morgenmadssituationer,
 • nærvær
 • opgavefordeling,
 • opgaver, opmærksomhed, overgange
 • planlægning, pligter,planlægning, penge, pyt,
 • regler, rejse, rammer, ritualer, ro, 
 • sociale medier, spil, snyde, spare, sanser, samvær, spisevaner, selvbestemmelse,samtaler, struktur, svære samtaler, stemninger,
 • ros,
 • tid, taknemlighed tillid, travlhed, tilgivelse, tryghed, TV, venner, venskaber, vinde/ tab
 • økonomi, ønsker

 

Til hvert kort følger information 

om hvilke temaer jeg forestiller mig, I kan drøfte i relation til billedet og  4-5 spørgsmål, I kan bruge som inspiration, hvis I ikke lige selv har nogle spørgsmål.
 
Lad som udgangspunkt børnene styre samtalen, men er det små børn hjælper du som voksen med at guide i samtalen.
 
Hvis du har brug for mere inspiration kan du gratis , når du har købt kortene stille spørgsmål på Spørgehjørnet og få svar af mig.
 

Kommer du ud af døren på denne måde ?

Så er der brug for magiske Søndagskort 

Det er din opgave at støtte dine børn og træne deres evne til at holde ud, træne og vide at det kræver en indsats at blive livsduelig, at blive et glad menneske og at kunne fungerer i samfundet -  blive en tilfreds og glad medborger.

 • Du skal hjælpe dine børn med at finde retning og mening Du styrker børns karakterdannelse ved at hjælpe dem til at finde retning, mening og målestok.

 • Give dem en erfaring med egen tro på, at de har et ansvar og klarer det pres de kommer ud for. Du skal kunne integrere karakterdannelsen i dit liv med børnene

 • Vise dem kærlighed, lære dem ansvar og vise veje til  fællesskab. Du skaber indre forståelse, når du lærer dine børn at kunne holde fast i mål og udsætte belønninger. Vide at det kræver ofre og personlig kontrol og styring, hvis man skal lykkes.

 • Det er nødvendigt at kunne bære de spændinger, der følger med modstand, som der kommer gennem livet. Det kræver at du selv kan det du skal lære dine børn

Hvad gør du, hvis du ikke selv har fået det med i bagagen hjemmefra?

Du søger hjælp ..Hjælpen kunne være Magiske Søndagskort 

Magiske Søndags Kort skaber løsninger

For kun 25 kr om måneden sikre du i får talt om det vigtige i jeres familie 

Du får 2 kort om måneden og hvis du når at bruge bare det ene kort hver måned, er pengene givet godt ud.  

Få dit første kort som handler Rammer i familien.
14 dage senere det andet som handler om Morgenrutiner

Hver månded får du 2 nye kort 

Nemt og til at overskue 1- 2 nærværende samtaler med dine børn så du kan se ddig selv i øjnene med god samviitighed 

Betal i rater eller som engangsbetaling. Når du klikker på køb, kan du vælge betalings form 

  

Magiske Søndagskort
DKK 300,00

 

Du kan også bestille Magiske Søndagskort Samlet