Loading...

Hvordan lærer du børn taknemmelighed?

 

Alt hvad du sætter fokus på vokser - det er herligt, særlig når det er noget, der er godt, vi sætter fokus på.

I dag sætter jeg fokus på begrebet taknemmelighed.

 

Hvordan forklarer du børn hvad taknemmelighed er

Det her kort handler om taknemmelighed, Viola 


sådan indledte jeg samtalen med Viola på 5 år i forbindelse med at vi sammen var sammen

 

IMG_6594

Hun havde fået Dialogkort julekalenderen  af mig den jul, hvor hun var 4 år.

Da jeg var på besøg en dejlig sommereftermiddag, fandt hun kortene frem, og ville gerne vi skulle "lege" med dem.Børn kan sagtens tale om nisser, selvom det ikke er jul. Kortene handler forøvrigt om følelser og adfærd, og det er jo altid aktuelt.

Jeg spurgte hende om hun kendte ordet taknemmelighed. Det gjorde hun ikke.

Jeg læste hvad der stod på kortet, og vi talte om, hvad ordet betød. Hun fortalte mig så, hvad hun var taknemmelig for og hvorfor man siger tak.

 

Hvor ofte tænker du over din taknemmelighed, viser den og siger det højt?

 1. hver dag
 2. i snit en gang om ugen
 3. i snit et par gange om måneden
 4. når der sker noget ubehageligt eller voldsomt kommer jeg til at tænke over hvor taknemlig jeg er for mit liv
 5. Jeg synes ikke der er noget at være taknemmelig for

Du er rollemodel for dine børn, så hvis du ikke viser taknemmelighed eller taler om det, oplever dine børn heller ikke hvad taknemmelighed er,  og at det er godt at være taknemmelig, for det skaber livsglæde.

Jeg selv tænker over det stort set hver morgen. Jeg har mærket, at den taknemmelighed gør min dagligdag bedre og lettere.
Jeg forbinder taknemmelighed med kærlighed og ydmyghed

Min oplevelse er at taknemmelighed, som begreb, i en del år ikke er blevet brugt så meget, men med den positive psykologi's indmarch, er der igen kommet fokus på taknemmelighed.

 Jeg er dybt taknemmelig for at jeg

 1. er i live
 2. er i stand til at leve intenst hver dag
 3. har en god familie og dejlige venner
 4. er rask
 5. har mulighed for at gøre det der er vigtigt for mig.
 6. har tag over hovedet
 7. får mad hver dag
 8. kan rejse og opleve verden
 9. får lov til at følge og være sammen med Konrad- mit livsbekræftende barnebarn

Dagens fokus sat i spil

Et er at du fortæller børn om begrebet taknemmelighed, hvis du da gør det? Noget andet er, at give børnene  mulighed for selv at sætte ord på, hvad de er taknemmelige for.

Vi skaber nemlig erkendelser med sproget. Sproget er det medie, vi støtter os til, når vi vil i kontakt med andre, udtrykker vores tanker, og holdninger og sætter dem i system. Vi skaber med vores sprog, så derfor er måden vi kommunikerer på, og de ord vi bruger vigtige.

Derfor er det så vigtigt at børn får mulighed for at indgå i dialoger og de voksne læser dialogisk med børnene 

 

fokustaknemmelighed

 

 

  

En anden mulighed til at huske sin taknemmelighed


En anden mulighed for at huske på alt det dejlige, der sker i løbet af et år, er den, forfatter  Charlotte Heje Hase  gjorde mig bekendt med. Jeg følger Charlottes facebookside, fordi hendes opdateringer inspirerer mig.

Særlig er jeg vild med hendes fantastisk fortællinger om hendes datter Duddi.
Jeg gengiver indiomellem Duddi fortællingerne på dagens Guldkorn på min facebooksiden 'Tal med dit barn på den fede måde', da der er skøn undren og visdom i dem.

Charlotte er forfatter til: Mit livs største tigerspring - en barselsdagbog om første år som mor til Duddi.

Denne gang handlede Charlottes opdateringen ikke om Duddi,  men om Lykke krukken som Forfatter Elizabeth Gilberthar fundet på.Elisabeth har hvert år en 'Happiness Jar' (Lykke krukke), Hver dag skriver hun en lille note om, hvad der var godt ved den dag og lægger noten i krukken.

Når hun har en hård tid, så sætter hun sig og læser de små noter med dato på.

Jeg bliver straks inspireret og skaber - en familie krukke til forældre på tal med dit barn på den fede måde. Den får du lige her.

Familiens taknemligheds Krukke 

 

En familie taknemmeligheds krukke, hvor hvert familiemedlem på skift eller alle familie medlemmer hver aften skriver deres glæde over dagen på samme seddel og lægger sedlen i krukken.

Eller at hvert familiemedlem hver søndag inden sovetid skriver sin seddel med en ting der er sket, man har oplevet eller gjort i ugen som man er taknemmelig. Man fortæller hinanden hvad man har skrevet inden den bliver lagt i krukken. Hvert familiemedlem har sine egen farve på sedlen

At hele familien er med i legen giver mulighed for at man for talt om vigtige emner og lært hinandens måde at tænke og opleve på.  Man kan få uddybet de andres taknemmeligheds sedler og skaber gode nærværende samtaler.

 

Dialogkort til samtale om Taknemmelighed

Brug et af mine dialogkort til at samtale om taknemmelighed du finder kortene her

Klik på billedet så kan du bestille det 

 

10 citater om taknemmelighed sagt af personligheder :

1. "Lad os se det store bil­le­de og være tak­nem­meli­ge, for selv hvis vi ikke lærte meget i dag, så lærte vi i det mind­ste en lille smule; og selv hvis vi ikke lærte en lille smule, blev vi i det mind­ste ikke syge; og selv hvis vi blev syge, døde vi i det mind­ste ikke. Så, lad os alle være tak­nem­me­li­ge".
Bud­dha (563-483 f. Kr.)

2. "Nogle gange går vores eget lys ud og bli­ver genop­li­vet af en gnist fra et andet men­ne­ske. En­hver af os har grund til at tænke med dyb tak­nem­lig­hed på dem, der har tændt flam­men in­de­ni os".
Al­bert Schweitzer (fransk/tysk te­o­log og vi­den­skabs­mand, 1875-1965)

3. "Vær tak­nem­me­lig for det du har, og du vil ende med at få mere. Hvis du fo­ku­se­rer på det du ikke har, ender du med al­drig no­gen­sin­de at have nok".
Oprah Win­frey (ame­ri­kansk sku­e­spil­ler og tal­ks­how-vært, født 1954)

4. "Hvis du kon­cen­tre­rer dig om at finde det gode i en­hver si­tu­a­tion, vil du op­da­ge at dit liv plud­se­lig bli­ver fyldt med tak­nem­me­lig­hed, en fø­lel­se der nærer sjæ­len".
Ha­rold Kus­h­ner (ame­ri­kansk jø­disk rab­bi­ner, født 1935)

5. "I hver­da­gen går det sjæl­dent op for os, at vi får en hel del mere end vi giver, og at det kun er med tak­nemme­­lig­hed at livet bli­ver rigt".
Di­e­trich Bon­ho­ef­fer (tysk te­o­log og præst, 1906-45)

6. "Jeg er tak­nem­me­lig for lat­ter, und­ta­gen når der kom­mer mælk ud af min næse".
Woody Allen (ame­ri­kansk fil­min­struk­tør, født 1935)

7. "Hvis den ene­ste bøn du bad i hele dit liv, var 'tak', ville det være til­stræk­ke­ligt".
Me­ster Eck­hart (tysk te­o­log og mysti­ker, ca. 12601327)

8. "Når vi ud­tryk­ker vores tak­nem­me­lig­hed, må vi ikke glem­me at den stør­ste på­s­køn­nel­se ikke er at sige nogle ord, men at leve efter dem".
John F. Ken­ne­dy (ame­ri­kansk præ­si­dent, 1917-63)

9. "Ingen er så god til at være tak­nemme­­lig, som en der er kom­met ud af nat­tens rige".
Elie Wie­sel (jø­disk for­fat­ter og ho­lo­caust-over­le­ver, født 1928)

10. "Tak­nem­me­lig­hed er rig­dom. Util­freds­hed er fat­tig­dom".
Doris Day (ame­ri­kansk sku­e­spil­ler, født 1922)

 

Inspiration og Kilde til citater:

Fra artikel af  Ma­ri­an­ne Pe­der­sen  som har oversat og fundet citaterne på Be­lief­net.
Her kan du kan finde flere citater. De er  på engelsk

Læs flere ci­ta­ter om tak­nem­me­lig­hed på Be­lief­net "Nogle gange går vores eget lys ud og bliver genoplivet af en gnist fra et andet menneske. Enhver af os har grund til at tænke med dyb taknemmelighed på dem, der har tændt flammen indeni os"