Loading...

Små skridt - snyd din hjerne til forandrings og succes  

 

 

Hvordan skaber du de forandringer, du ønsker dig i din hverdag?

Svaret er enkelt.

Det skal ske med så små skridt.

Det har japanerne for længst fundet ud af, og det bærer en stor del af æren for den erhvervsmæssige succes Japan har haft i moderne tid.

Kaizen er en betegnelse for måden, hvorpå man ganske simpelt opnår holdbare resultater gennem små, stabile skridt.

Kaizden virker uanset om målet er: 

 1. at tabe ti kilo
 2. blive den forælder du ønsker at være 
 3. finde en ny partner
 4. opnå bedre resultater på bundlinjen,

Det gør det blandt andet, fordi det er kendetegnende for kaizen, at de første tiltag, man tager for at nå sine nye mål, er så små, at de ikke kan mislykkes.

Store forandringer skabes af små skridt.

Det handler om at:


• Stille små spørgsmål
• Tænke småt
• Tage små skridt
• Løse små problemer

Kaizen har været kendt siden 2. verdenskrig, hvor japanske Toyota vendte op og ned på forestillingerne om hvordan en produktionsvirksomhed skal styres. Resultaterne har lige siden forbløffet resten af verden, og mange har forsøgt at gøre dem kunsten efter. I Danmark benyttes kaizen blandt andet af Novo Nordisk, Post Danmark, DSB, Dansk Metal, DJØF og mange andre.

Snyd din hjerne med små skridt

 

Vær hvor du er, flyt dig når du skal

I min bog Vær hvor du er, flyt dig når du skal udgivet november 2017 er der et afsnit om små skridt og hvordan jeg har brugt filosofien. 

Fortsætter du stille og roligt med at tage skridt efter skridt er processen konstant fremadskridende, men uden at være anstrengende eller uoverkommelig – og på den måde har du pludselig nået det eller de mål, der før virkede så uendeligt fjerne.

En lille minimal succes hver dag, er bedre end modløshed og følelsen af fiasko over tid.

Når de forandringer vi møder er for store for os, bliver vi bange og vores midt-hjerne lukker af.

Når vi møder forandringer, der naturligvis kommer uanset om vi vil dem eller ej, skal vi derfor snyde midthjernen.

 

Forandringer der lammer eller skaber kaos

Når de forandringer vi møder eller vil skabe er for store og drastiske bliver vi lammet.

Vi får måske succes på kort tid, men det holder ikke i længden. Vi falder tilbage i vores gamle mønstre og vaner. I stedet for at knække halsen og skabe for store forandringer på en gang, må man starte med små skridt.

Små skridt fører til succes og udvikling.

Når man forandre sig lidt hver dag, gør noget hen i mod det resultat, man gerne vil opnå, når man derhen, hvor man gerne vil være til sidst. Undervejs oplever man de daglige succeser.

 

Trin for trin 

Små skridt dagligt kan føre til kæmpe skridt over tid. Små skridt er til at overse, og de virker ikke truende og du er i stand til at tage det lille trin og opleve succes, hvilket vore hjerne elsker.

Trin for trin, med små skridt, så vi lykkes med vores forehavende og så bliver vi ikke bliver bange.
Når vi gør det med små skridt lukker midt – hjernen ikke til hjernebarken, vores rationelle hjerne. Vi kan således skabe de forandringer, vi synes skal ske og vi kan håndterer de forandringer, der kommer. Med små skridt ændre vi dag for dag og oplever succes. De skridt du vælger, skal være så små at det ikke kan gå galt.

Et par eksempler . 

1. Hvis vi skal lære et nyt sprog kan vi beslutte at lære 2 ord hver dag. Inden du ser dig om kan du sige en sætning og før du ser dig om, kan klare dig på det nye sprog.

De små skridt kan føles som små ubetydelig skridt, men det er første skridt mod det næste skridt. Små bitte forandringer hjælper vores hjerne til at komme uden om den angst som blokerer for succes, kreativitet og handling.

Når vi oplever succes skaber vi nye neurale forbindelser i hjernen og vi bliver glade.

2. Når du ønsker at være den forælder dit barn har brug for, så læs f.eks 2 gange om måneden her på ForældreLounge om noget der er i dagligdagen udfordrer dig eller noget der interesserer dig

Og lav en øvelse om måneden  

 

Tag små skridt

Når du har taget et lille skridt er du på vej til en lille forandring som kan slutte med at ændre dit liv. Med min nysgerrighed og interesse forsøger jeg at skabe værdifulde og lærerige samtaler som flytter dig fra a til b

 

 1. selvindsigt  så du kan skabe det liv du ønsker og mærke livsglæden boble
 2. inspiration til et sjovt og dynamisk parforhold og hjælp til hvad du gør, når dit parforhold knaser og har brug for en facelift
 3. ideer til hvad du må gøre for at blive en succesfuld forældre – så dine børn udvikler selvværd og selvtillid
 4. Tips og gode råd til hvordan du sikre et passioneret, aktivt og meningsfuldt 60+ seniorliv
   

Læs om min bog: Vær hvor du er, flyt dig når du skal 

God fornøjelse med dine små skridt

Mette Weber

  

Tag på rejse med mig

 

Vil du skabe forandringer med små skridt - tag det første skridt med mig, så er du igang 

 

 

Jeg er klar til at inspirere og motiverer dig indefor følgende områder hvor jeg har kompetencer, erhvervet gennem et langt liv  

1/2 times gratis sparring med mig, i det du har brug for inden for områderne, som er mine kompetenceområder: 

 • Tag første lille skridt til en ændring 
 • Forældreledelse - bliv den forældre dit barn har brug for 
 • De svære samtaler 
 • Konfliktløsning
 • Skilsmisse udfordringer 
 • Selvværdsudfordringer 
 • Iværksætter rådgivning 
 • Blogging 
 • Markedsføring på facebooksider og grupper 
 • Hvordan tjene penge på e-hæfter 
 • Styr din tid bedre, strukturer og planlæg din dag
 • Få hjælp til at skrive en bog, en blog eller e-bog
 • Udstationering