Loading...


ACT - handler om at kunne tage godt i mod det som livet indeholder/byder på

Dalai Lama er en af mine ledestjerner.

Dalai Lama har udtalt, at man opnår lykke i livet via lærdom, uddannelse, motivation og entusiasme; men mest af alt ved at gøre en stor indsats.

Gør du en indsats?

Det kan i perioder være svært... men det hjælper at GØRE noget... det man kan.

Lykke kommer ikke af sig selv ....man skal øve sig.

Og ja det gælder hele livet

Jeg har øvet mig i mange år.  

I 2018 skrev jeg bogen: "Vær, hvor du er, flyt dig når du skal",

hvis indhold  stemmer fint overens med teori og træning på mit onlineforløb ACT.

 

               

 

ACT - hvad står ACT for 

ACT står for:   Acceptence and Commitment Therapy . 

Det retter fokus på det som virkelig betyder noget i vores liv.

 

ACT er forankret i den nyeste psykologiske forskning.

I ACT antager man at den menneskelige lidelse er et eksistentielt grundvilkår. Teoretisk baserer ACT sig på grundforskning om den menneskelige bevidstheds funktion. Den menneskelige lidelse er en følge heraf.

Indenfor ACT arbejdes der hen imod et skift i den måde personlige erfaringer og oplevelser håndteres på.

Formålet er at udvide dit handlerepertoire og derved højne din livskvalitet

Mit online foløb bygger på indholdet af elementerne i ACT - et forløb med mulighed for refleksion, læring, træning og dermed nye kompetencer.

 

Mit ACT Online Forløb har 3 fokusområder :

A -  Accept af dine tanker, følelser - vær til stede

C - Choose - vælg en retning, som er i overensstemmelse med dine værdier

T - Take Action - gør noget, vise engageret handling - handling skaber forvandling

 

Hvad får du ud af forløbet

Mit online forløb hjælper dig til at blive i stand til at udleve dine personlige værdier, frem for at befinde dig i en kamp mod dine egne negative tanker, følelser og adfærd.

Det hjælper dig med at træffe de bedste valg

 

Inkluderet er individuel personlig sparring med mig og min bog

 

              

 

 

 

Online forløbet bygger på ACT's kerneområder:

  • Modul #1. Kontakt med nuet, nærvær her nu - vær/bliv opmærksom

  • Modul #2. Defusion - handler om at iagttag dine tanker

  • Modul #3. Accept – at rumme og  turde åbne sig

  • Modul #4. Selvet som kontekst – ren bevidsthed

  • Modul #5. Værdier – vid, hvad der er vigtigt

  • Modul #6. Engageret handling - gør det der skal til

 

Vil du vide mere

Tilmeld inspirationsmail om ACT så hører du mere om online kurset

 

Vil du blot læse, om hvordan jeg har taget livet på mig, så læs min
seneste bog Vær hvor du er og flyt dig når du skal

 

Eller bestil bogen og du har taget første skridt til en forandring

 

Øv dig i at tage mod det livet bringer sammen med mig.


  

Få information om hvad der skal til for at du kan tage godt mod det livet bringer 

  

Navn:
E-mail: